Årsmöte 2020

Årsmötet 2012 genomförs i samband med vårens konferens den 25 maj kl 16.15-17.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2012 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan.

Välkomna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NSP fördjupning utbildningsstart

Nu har vi klart med datum och kursgårdar för den nya omgången av NSP fördjupning. Det är omgång 11 som startar den 24-25 augusti 2020.

Här finns mer information om datum, informationtext samt anmälningsblankett.

Hör gärna av dig om det är något som är oklart, maila på: skolchefsforeningen@gmail.com

 

Posted in Utbildning | Leave a comment

Nyhetsbevakning från november

Nyheterna sammanställt från november finns här och som presentation här.

Samtliga nyhetssammanställningar hittar ni här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anmälan är öppen till Introduktionsubildning omgång 9

FULLBOKAD

Nu är det dags att anmäla sig till Introduktionsutbildningen omgång 9.

Läs mer här:
NSP introduktionsutbildning

Anmäl dig via anmälningsblanketten, senast den 15 december (först till kvarn gäller), skicka den till:

skolchefsforeningen@gmail.com

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Save the date – Skolchefsföreningens konferens 25-26 maj, 2020

Temat på årets konferens är “Vart är vi på väg

Preliminära tider och spår:

25 maj – start 10.45 och slut cirka 17.00 och därefter gemensam middag för de som har möjlighet

26 maj – start 8.00 och slut 13.00

Spår 1  Skolchefen och statliga utredningar
Spår 2. Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö
Spår 3  Skolchefers kompetens idag och i framtiden
Spår 4  Skolchefsföreningens fortsatta roll

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdaterad nyhetsbevakning

Nu finns uppdaterad nyhetsbevakning här.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferens i samarbete – Bli en stjärna på slottet!

Välkommen till Skolchefskonferens den 3-4 oktober, Teleborgs slott i Växjö

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, även då rollen inte var juridiskt reglerad, så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven.

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Kommunförbundet Skola i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Anmälan (sista dagen att anmäla sig är den 2/9)

Program

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet.

Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer – med inriktning på ledning och styrning av digitaliseringen och effekterna på den pedagogiska verksamheten.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, och att utveckla former för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt att förstärka ditt personliga nätverk.

Anmälan, som är bindande efter bekräftelse från föreningen, sker till hela kursen vid ett tillfälle.

Samtliga tillfällen:
3-4 oktober, 2019
28-29 november, 2019
6-7 februari, 2020

Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna frågeställningar. Anmälan sker till: skolchefsforeningen@gmail.com, senast den 15 juni.

Mer information om utbildningen finns här.

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolans likvärdighetspris

Nätverket för en likvärdig skola utser den komun som får “Skolans likvärdighetspris”.

I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. (Svensk författningssamling 1974:152 1 kap. paragraf 2.)

I Skollagen står det att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap. paragraferna 4, 8 och 9.)

Trots dessa lagstadgade skyldigheter går utvecklingen åt fel håll när det gäller jämlikhet, delaktighet och likvärdighet. Skillnaderna mellan skolor och elever ökar för varje år och alla barns rätt tas inte till vara.

Mer information om likvärdighetspriset finns här.

Samt på nätverkets hemsida:
http://likvardigskola.nu/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 genomförs i samband med vårens konferens “Tema: Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggande”, den 28 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2019 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan.

Välkomna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment