Skolchefskonferensen den 27-28 maj 2019

Nu är programmet komplett, Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, tar programpunkten:

Skolchefens uppdrag – Förbättrad likvärdighet- både på system- och klassrumsnivå.

Uppdaterat program finns här.

——————————————————–

Äntligen är programmet klart

Hör av dig med ett mail till: skolchefsforeningen@gmail.com om du vill anmäla dig. Följande information behövs:

  • namn och fakturaadress inklusive referensnummer
  • ditt val av seminarie dag 1 kl. 16.10
  • information om du planerar att boka logi på hotellet (bokar gör du själv).

Pris för konferensen är 2500 kronor för medlemmar och 3000 kronor för icke medlemmar. Medlemsskap i föreningen kostar 500 kr/år.

Har du frågor om programmet hör gärna av dig till Gunilla Söderström, gunilla.soderstrom@gmail.com. Är det något annat du undrar är du välkommen att höra av dig till föreningen på skolchefsforeningen@gmail.com

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef.

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.”

Den nya lagen innebär inget principiellt nytt. Ansvaret för skolan är delat mellan staten och huvudmännen. Staten har ansvaret för att fastställa de mål som skolan har och huvudmännen har ansvaret för att dessa mål uppnås. Det nya är att man tydliggör att det ska utses en skolchef för hela verksamheten eller flera för delar av verksamheten.

I de flesta kommuner är detta inget problem, de har redan en tjänst som fullgör dessa uppgifter. Tjänsten kan ha olika beteckningar till exempel skolchef, förvaltningschef eller utbildningsdirektör. Varje huvudman bör därför fatta ett beslut där det tydligt framgår vilken befattning det är som fullgör uppgiften som skolchef.

Hos huvudmän där ansvaret för skolan är uppdelat på flera förvaltningar kan det vara aktuellt att fler skolchefer utses. I samband med att skolchefsfunktionen fastställs kan det behövas en översyn av delegationsordningar. Eftersom funktionen som skolchef blir reglerad i skollagen innebär det att kommunallagens bestämmelser om delegation inte blir tillämpliga. Det ansvar som åläggs en skolchef enligt skollagen kan inte delegeras till någon annan person.

De kommunala huvudmännen har även uppgiften att utöva tillsyn över de fristående förskolorna. För att underlätta den tillsynen kan det vara klokt att kontakta dem för att informera om den nya lagen. Det kan även vara klokt att informera de fristående grund- och gymnasieskolorna om den nya lagstiftningen

Frågor och svar från SKL finner ni här


Styrelsen Sveriges skolchefer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God Jul och Gott Nytt År

Ha en riktigt härligt jul och nyårshelg önskar styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Högre Nationella Skolchefsseminariet – nya datum

Den nya omgången av HNS, Högre Nationella Skolchefsseminariet, har flyttats fram och har numera följande datum:

11-12 april 2019
26-27 augusti 2019
28-29 november 2019, samt
6-7 februari 2020

Det finns fortfarande platser kvar. Mer information och anmälningsblankett finns här.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefskonferensen 2019 – save the date – 27-28 maj

Nu börjar programmet på Skolchefskonferensen 2019 att ta form och vi vill därför påminna er om att boka upp datumen.

Vi ses på Hotell Continental i Stockholm med start den 27 maj vid 11.30 och avslutar den 28 maj med lunch.

Konferensens tema är Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggandet. Programmet kommer att vara klart i början/mitten av december.

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment

Debattartikel på Dagens samhälle idag

Föreningens styrelse har formulerat ett inlägg till samtalet och debatten om vad som kommer att krävas för att möta den förestående lärarbristen.

Läs artikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fokus-pa-undervisningen-kan-hejda-lararbristen-23404

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny rubrik på hemsidan – Digitalisering

Vi kommer att bevaka och informera om digitalisering under en ny flik på hemsidan, titta in här:

Digitalisering på Skolchefsföreningen

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment

Information om årsmötet 2018

Nu finns dagordning och lite annan information inför årsmötet den 25 maj upplagt. Se mer information här: http://skolchef.se/om-sveriges-skolchefer/arsmote/

Välkommen med din anmälan!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefskonferensen 2018, 24-25 maj i Stockholm

Nu är programmet klart! Här finns en pdf att hämta hem.

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefsinstitutets seminarium II – inbjudan

Varmt välkommen till Skolchefsinstitutets seminarium II

Temat för detta seminarium är ”Att leda en evidensbaserad praktik” och vi ses den 30 november – 1 december 2017 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Bifogat finner du programmet och vår avsikt är att fortsätta arbeta interaktivt.

Anmälan sker via hemsidan www.skolchefsinstitutet.se

Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Deltagande är kostnadsfritt men om man uteblir och inte har avbokat sin plats innan den 23/11 2017 faktureras 500 kronor.

 

Vänliga hälsningar

Cecilia Bjursell, docent i företagsekonomi och föreståndare för ENCELL (Nationellt centrum för vuxnas lärande) och Skolchefsinstitutet

Göran Isberg, ordförande i Föreningen för Sveriges skolchefer samt utbildningsdirektör i Jönköpings kommun

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Margareta Serder, vetenskaplig ledare FOU skola, Kommunförbundet Skåne

Posted in Utbildning | Leave a comment