Nyhetsbevakning från december 2019 – januari 2020

Nyheterna sammanställt från november finns här och som presentation här.

Samtliga nyheter finns här.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Programmet är klart, Skolchefskonferensen 25-26 maj 2020

Nu är äntligen programmet klart inför Skolchefskonferensen i maj.

Programmet hittar du här.

Bland föreläsarna kan nämnas: Anna Ekström, Mats Gerdau, Per Molander och Anette Wickström.

Innehållet sammanfattas i överskriften “Tema: Vart är vi på väg?” med underrubrikerna:

  • Skolchefens uppdrag och statliga utredningar.
  • Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö.
  • Skolchefens förväntade kompetens idag och i framtiden.
  • Skolchefen och Skolchefsföreningens fortsatta roll och status.

Anmälan gör du till: skolchefsforeningen@gmail.com

Vi behöver följande information: deltagarens namn, fakturaadress inklusive referensnummer samt behov av specialkost.

Välkommen med din anmälan!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 genomförs i samband med vårens konferens den 25 maj kl 16.15-17.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2020 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan.

Välkomna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NSP fördjupning utbildningsstart

Nu har vi klart med datum och kursgårdar för den nya omgången av NSP fördjupning. Det är omgång 11 som startar den 24-25 augusti 2020.

Här finns mer information om datum, informationtext samt anmälningsblankett.

Hör gärna av dig om det är något som är oklart, maila på: skolchefsforeningen@gmail.com

 

Posted in Utbildning | Leave a comment

Nyhetsbevakning från november

Nyheterna sammanställt från november finns här och som presentation här.

Samtliga nyhetssammanställningar hittar ni här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anmälan är öppen till Introduktionsubildning omgång 9

FULLBOKAD

Nu är det dags att anmäla sig till Introduktionsutbildningen omgång 9.

Läs mer här:
NSP introduktionsutbildning

Anmäl dig via anmälningsblanketten, senast den 15 december (först till kvarn gäller), skicka den till:

skolchefsforeningen@gmail.com

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Save the date – Skolchefsföreningens konferens 25-26 maj, 2020

Temat på årets konferens är “Vart är vi på väg

Preliminära tider och spår:

25 maj – start 10.45 och slut cirka 17.00 och därefter gemensam middag för de som har möjlighet

26 maj – start 8.00 och slut 13.00

Spår 1  Skolchefen och statliga utredningar
Spår 2. Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö
Spår 3  Skolchefers kompetens idag och i framtiden
Spår 4  Skolchefsföreningens fortsatta roll

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdaterad nyhetsbevakning

Nu finns uppdaterad nyhetsbevakning här.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferens i samarbete – Bli en stjärna på slottet!

Välkommen till Skolchefskonferens den 3-4 oktober, Teleborgs slott i Växjö

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, även då rollen inte var juridiskt reglerad, så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven.

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Kommunförbundet Skola i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Anmälan (sista dagen att anmäla sig är den 2/9)

Program

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet.

Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer – med inriktning på ledning och styrning av digitaliseringen och effekterna på den pedagogiska verksamheten.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, och att utveckla former för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt att förstärka ditt personliga nätverk.

Anmälan, som är bindande efter bekräftelse från föreningen, sker till hela kursen vid ett tillfälle.

Samtliga tillfällen:
3-4 oktober, 2019
28-29 november, 2019
6-7 februari, 2020

Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna frågeställningar. Anmälan sker till: skolchefsforeningen@gmail.com, senast den 15 juni.

Mer information om utbildningen finns här.

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment