Länkar till föreningens konferens, maj 2018

Att styra och leda med tillit – Louise Bringselius

Tillsammans för varje barn – Jonatan Alamo Block

Tillit och styrning – Johan Hansson

Styrning – skolchefens förutsättningar – möjligheter och begränsningar – Annika Wallenskog

Skolan – utbildande institution eller lärande organisation? – Mats Tyrstrup

Produktivitet i skolan – Birgitta Pettersson och Viktor Prytz

Skolchefer i spänning mellan vetenskap och verklighet – Stephan Rapp och Carina Leffler