Årsmötet 2014

Den 19/3 klockan 13-16 hålls 2014 års föreningsmöte. Det kommer att vara i SKLs lokaler i Stockholm. Lunch före mötet klockan 12.00.

Innan årsmötet hålls presentationer av Per-Arne Andersson, SKL, och Erik Nilsson, Skolverket.

Anmälan till årsmötet görs med mail till skolchefsforeningen@gmail.com. Meddela om du äter lunch eller endast deltar på årsmötet. Motioner till årsmötet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2014 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

This entry was posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *