Category Archives: Uncategorized

Konferens i samarbete – Bli en stjärna på slottet!

Välkommen till Skolchefskonferens den 3-4 oktober, Teleborgs slott i Växjö Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet. Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolans likvärdighetspris

Nätverket för en likvärdig skola utser den komun som får “Skolans likvärdighetspris”. I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 genomförs i samband med vårens konferens “Tema: Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggande”, den 28 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm. Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2019 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefskonferensen den 27-28 maj 2019

Nu är programmet komplett, Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, tar programpunkten: Skolchefens uppdrag – Förbättrad likvärdighet- både på system- och klassrumsnivå. Uppdaterat program finns här. ——————————————————– Äntligen är programmet klart Hör av dig med ett mail till: skolchefsforeningen@gmail.com om du … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef. ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God Jul och Gott Nytt År

Ha en riktigt härligt jul och nyårshelg önskar styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Högre Nationella Skolchefsseminariet – nya datum

Den nya omgången av HNS, Högre Nationella Skolchefsseminariet, har flyttats fram och har numera följande datum: 11-12 april 2019 26-27 augusti 2019 28-29 november 2019, samt 6-7 februari 2020 Det finns fortfarande platser kvar. Mer information och anmälningsblankett finns här. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Debattartikel på Dagens samhälle idag

Föreningens styrelse har formulerat ett inlägg till samtalet och debatten om vad som kommer att krävas för att möta den förestående lärarbristen. Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fokus-pa-undervisningen-kan-hejda-lararbristen-23404

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information om årsmötet 2018

Nu finns dagordning och lite annan information inför årsmötet den 25 maj upplagt. Se mer information här: http://skolchef.se/om-sveriges-skolchefer/arsmote/ Välkommen med din anmälan!

Posted in Uncategorized | Leave a comment