En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling

Att leda och inte bli ledd

En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling

Hur ser du som skolchef verksamheten idag utifrån digitaliseringen teknikutvecklingen? Hur ska du förstå och agera kring det som händer, vad behöver göras och hur ser utmaningarna ut? Under tre kurstillfällen får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av förskola och skola genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med andra skolchefer.

Innehållet i programmet berör:
·         Ledning och förutsättningar
·         Skolans resurser och organisation
·         Kartläggning, planering, digital kompetens

Fokus ligger på att leda förskolechefer och rektorer som i sin tur ska leda pedagoger.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, ge verktyg för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt underlag för att skapa styrdokument. Dessutom berörs många andra frågor kring pedagogik, digitalisering och utveckling.
I bifogad pdf hittar du mer information om utbildningen. Gör en intresseanmälan (som inte är bindande) och försäkra dig om att få både kursplats och fortlöpande information.

Utbildning skolchefer 2014 inbjudan

Vänliga hälsningar,
Göran Isberg
gm Annette Wallenius
Skolchefsföreningen

This entry was posted in Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *