FULLBOKAD – Fåtal platser kvar till nästa omgång av Introduktionsutbildningen, omgång 6

Utbildningen är nu fullbokad!

Skolchefsföreningen erbjuder en introduktionsutbildning som är specifikt riktad till nytillträdda skolchefer. Med skolchef menas chefer inom skolväsendet på högre nivå än rektor. Det kan vara förvaltningschefer, områdeschefer, skolformschefer och motsvarande inom kommunal verksamhet, men också chefer inom fristående verksamheter.

Anmälan snarast möjligt, dock senast den 15 november (trots att det står annat i informationsdokumenten).

Se mer information i nedanstående dokument:
Information NSP Introduktionsutbildning omgång 6
Information NSP Introduktionsutbildning omgång 6
Anmälningsblankett

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *