Inbjudan till en ny utbildning – Högre Nationella Skolchefsseminariet

Skolchefsföreningen startar en påbyggnad på det Nationella Skolchefsprogrammet med start våren 2017 vars namn är Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNS). För att få delta i denna seminarieserie ska du tidigare ha gått Nationella Skolchefsprogrammet (NSP).

Under fyra seminarietillfällen inbjuds du att tillsammans med kolleger som alla deltagit i Nationella Skolchefsprogrammet (NSP) att dryfta relevanta och aktuella skolchefsfrågor.

Kursledningen består av professor Olof Johansson, Umeå universitet och docent Lars Svedberg, Karlstad universitet.

Se mer information i nedanstående dokument. Här finns är även en anmälningsblankett.

Du som får detta mail har tidigare gått Nationella Skolchefsprogrammet, NSP, någon av de sju genomförda omgångarna de senaste åren.

Välkommen med din anmälan, som vi vill ha senast den sista november.

Mer information om utbildningen

Anmälningsblankett

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *