Intressanta forskningsrapporter

Längst ner på FoU-sidan finns nya länkar till fyra rapporter. Det är sammanfattningar av forskningsläget när det gäller undervisning respektive skolutveckling mm. Rekommenderas!

This entry was posted in Forskning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *