Ledarutveckling: skolutveckling för elevens skull – Skolchefsföreningens konferens 19-20 maj 2016

Nu är programmet in för konferensen den 19-20 maj 2016 klart, Se hela programmet här.

Huvudpunkterna är:
The Role of the Doctor of Education in improving Pupils Progress and Well being? – Avis Glaze

Flyktingmottagandet i Sverige – utmaningar och möjligheter för den svenska skolan  – Erik Nilsson

Styrning, ledning, ledarskap – tillit och förtroende – Elisabet Nihlfors

Om ledarskap i kunskapsintensiva och professionella organisationer – Birgitta Södergren

Plats
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm.

Boende
På samma hotell som konferensen, där enkelrum med frukost kostar 1.995 kr inkl. moms.

Vi har ett begränsat antal förbokade rum, hör av dig snarast möjligt till hotellet med din bokning. Här finns mer information och kontaktuppgifter:

Webb: www.komhotel.se
Telefon: 08-412 23 05
Mailadress: bokning@komhotel.se

Anmälan
Maila din anmälan till: skolchefsforeningen@gmail.com

Meddela oss följande: namn, ditt val av workshop dag 2 kl. 10.00, kommun/arbetsgivare, fakturaadress samt information om du planerar att boka rum på hotellet. Bokar boende gör du direkt till hotellet, se ovan. Din anmälan är bindande.

Frågor om programmet? Kontakta
Gunilla Söderström, gunilla.soderstrom@gmail.com eller telefon 072-716 46 44.

Pris
Föreningen subventionerar programmet och kan därför erbjuda priset 1.995 kr för medlemmar (exklusive boende). Priset för icke medlemmar är 2.995 kr (exklusive boende). Båda priserna är totalpris då föreningen inte är momspliktig.

Medlemsskap kostar 500 kr/år, medlemsanmälan ger Dig direkt rabatten.

This entry was posted in Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *