Nu är det dags att anmäla sig till Introduktionsutbildningen för nytillträdda skolchefer, NSP-Intro, omgång 5!

FULLBOKAD!

Skolchefsföreningen erbjuder en utbildning som är specifikt riktad till nytillträdda skolchefer. Med skolchef menas chefer inom skolväsendet på högre nivå än rektor. Det kan vara förvaltningschefer, områdeschefer, skolformschefer och dylikt inom kommunal verksamhet, men också motsvarande chefer inom fristående huvudmän.

Introduktionsutbildningen ges i samverkan med Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den bygger på en förstudie, kontakter med nya skolchefer samt studier av andra ledarutbildningars innehåll och upplägg. Detta är den femte utbildningsomgången och därför har erfarenheter från tidigare omgångar haft inverkan på planeringen.

Kursstart är den 18-19 januari 2016 och kursen innehåller fyra internat á två dagar vardera. Plus en frivillig resa till en internationell forskningskonferens.

Mer detaljer kring anmälan, innehåll, finansiering och övrig praktisk information finns i bifogade två dokument.

Senast den 30 november önskar vi ha din anmälan, som är bindande. Vi tar emot anmälningarna i den ordning de inkommer.

Datum, informationsmaterial och anmälningsblankett finns här.

Välkommen med din anmälan!

This entry was posted in Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *