Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet.

Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer – med inriktning på ledning och styrning av digitaliseringen och effekterna på den pedagogiska verksamheten.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, och att utveckla former för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt att förstärka ditt personliga nätverk.

Anmälan, som är bindande efter bekräftelse från föreningen, sker till hela kursen vid ett tillfälle.

Samtliga tillfällen:
3-4 oktober, 2019
28-29 november, 2019
6-7 februari, 2020

Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna frågeställningar. Anmälan sker till: skolchefsforeningen@gmail.com, senast den 15 juni.

Mer information om utbildningen finns här.

Välkommen med din anmälan!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *