Ny omgång – Utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling

En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling – Att leda och inte bli ledd

Hur ser vi på vår verksamhet idag och hur ska vi förstå och agera kring det som händer, vad behöver vi göra och hur ser utmaningarna ut?

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar dag får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av skolan genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med andra skolchefer i den nya omgången av skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling.

Mer information i nedanstående dokument.

Vidarebefordra gärna informationen till andra som kan vara intresserade.

Anmälan görs via epost till skolchefsforeningen@gmail.com, snarast möjligt men senast 1 augusti 2017.

Det är först till kvarn gäller, vi har 25 platser. Din anmälan är bindande så snart den är återbekräftad av föreningen via epost.

För frågor kring innehållet kontakta Mats Östling, kontaktuppgifter i nedanstående pdf.

NSP-IT3_Utbildning skolchefer 2017 inbjudan

 

Bakgrund

Oavsett om vi anser att det har gått fort eller inte när vi betraktar den digitala utvecklingen inom förskola och skola under de senaste 20 åren så har utvecklingen nu tagit ny fart. Med robotar och programmering, nya digitala enheter, allt fler digitala läromedel och andra resurser, förändringar i kursplaner och förslag till en nationell it-strategi för förskolan och skolan finns det ett ökande intresse och engagemang bland myndigheter, organisationer och leverantörer. När trender tar fart finns det all anledning att fundera över vart vi är på väg, vems agenda som styr och vilka intressen som gör sig gällande. Inte minst när det gäller kostnader och ekonomi är vägvalen betydelsefulla.

Digitaliseringen av pedagogisk verksamhet är komplex och mångfacetterad och förtjänar eftertanke och reflektion. Enkla svar på komplexa frågor är ofta en dålig kombination. Långsiktighet och hållbarhet kan kännas svårt att uppnå när teknik och användning förändras i snabb takt, men är en förutsättning för framgång. Många kommuner som var tidigt ute är nu inne i en process som innebär ett omtag och en ny inriktning, andra står i startgroparna för satsningar och införande. Alla står dock inför samma frågeställning – vart är vi på väg?

Att leda och inte bli ledd är ledordet för denna utbildning – vad behöver en skolchef känna till för att kunna handla, vilka frågor dyker upp när det gäller att leda andra som leder pedagoger i ett digitaliseringsarbete, hur ska organisationen utvecklas och vad kan vi se i spåkulan?

Kombinationen med kunniga föreläsare, nätverkande och erfarenhetsdelning ger en bra grund för det egna arbetet med strategier för digitaliseringen.

Skolchefer har en nyckelroll i digitaliseringen, men har inte alltid det stöd eller den arena som frågan förtjänar. Det är skälet till att föreningen Sveriges skolchefer satsar på en särskild utbildning för just skolchefer – att leda en digital förändringsresa ställer krav men ger också nya möjligheter.

This entry was posted in Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *