Nyhetsbrev 1, 2016

Nu kommer årets första nyhetsbrev.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen!

Mer information om vilka vi är finns här:

http://skolchef.se/om-sveriges-skolchefer/styrelsen/

Läs hela som PDF här, eller se nedan:


 1. Datum att hålla vid! Mer information nedan
  – 23-24 november 2016 i Stockholm: Skolans ledarkonvent
  – 2-3 februari 2017 i Jönköping: Inbjudan till seminarium och uppstart av Skolchefsinstitut
  – 18-19 maj 2017 i Stockholm: Årsmöte som inleds med lunch till lunchkonferens
 2. Årsmöte 2016 hölls den 20 maj i Stockholm.

Ett dryga 20 tal medlemmar närvarande på mötet.
Underlag och protokoll finns på vår hemsida

 1. Skolans ledarkonvent 23-24 november i Stockholm: Temat är ledarskap för lärande i förändring. Årets tema är ledarskapets viktiga beståndsdel – tillit. Med stöd av forskning och praktiska erfarenheter undersöks ledarskapet i skola och förskola, hur skapas tillit och vilken roll spelar tillit i ett förändrings- och utvecklingsarbete? Utöver intressanta keynoteföreläsningar kan du skräddarsy innehållet med många valbara seminariepass.
  Till programmet!

 2. Utbildningar. Nationella skolchefsprogrammet NSP. Våra utbildningar intro och fördjupning är i full gång och efterfrågan är stor, framförallt på någon form av fortsättning efter NSP-fördjupning. Olof Johansson och Lars Svedberg vill därför inrätta en fortsättning på NSP. Så här skriver de båda.Vårt förslag till namn är Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNSS). NSP inleder under hösten 2016 den 8:e omgången av programmet och då kommer den tvåhundrade deltagaren att antas. Bland de 175 som skulle vara behöriga för att delta i påbyggnad på NSP har frågan om ett sådant program ställts till oss vid ett flertal tillfällen. Det torde alltså finnas en grupp skolchefer som är intresserade av att delta i det nya Högre Nationella Skolchefsseminariet. Ytterligare ett motiv för detta kan läsas mellan raderna i Skolkommissionens delbetänkande liksom SNS rapport (Policyidéer för svensk skola) där kritik gentemot de kommunala och fristående huvudmannaorganisationerna skrivs fram. HNS är ett forum för att bland annat analysera det utbildningspolitiska samtalet och dess effekter på skolverksamheten.”

Mer information kommer under hösten. En trolig start är våren 2017.

 1. Ett Skolchefsinstitut, Jönköping University har i dagarna genom Stephan Rapp, Vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, tagit initiativ till ett Skolchefsinstitut. Jag har som styrelseordförande varit med och skrivit under en debattartikel. Det övergripande temat är ledarskap i utbildningsverksamhet. Institutet ska rikta, genom att samverka med andra lärosäten, insatser mot tre områden. Det är utbildning (poänggivande kurser), forskning och internationalisering. Detta kommer sammantaget att stärka skolcheferna så att de tillsammans med förskolechefer och rektorer kan driva förskolans och skolans förbättringsarbete.Institutets verksamhet ligger i linje med föreningens intresse och kommer att vara ett viktigt komplement till våra insatser t ex inom Nationella skolchefsprogrammet. Styrelsen vill att Skolchefsföreningen blir en aktiv part i institutet. Styrelsen beslutade därför på möte 12-13/9-2016 att vid uppstarten av institutet, som part, bidra med ett startkapital. Uppstarten för institutet är planerad till den 2-3 februari 2017. En särskild inbjudan och mer information kommer senare i höst.
 1. Till sist Skolchefsboken. Hoppas ni på olika sätt tar del av eller sprider information om vår skolchefsbok. Styrelsen tackar Professor emeritus Mats Ekholm för uppstarten av boken och har lämnat över uppdraget till Stephan Rapp VD vid Jönköping University och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).
This entry was posted in Nyhetsbrev, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *