Nytt datum på Skolchefskonferensen 2018

På grund av svårigheter att hitta en lokal så har vi preliminärt bestämt att flytta Skolchefskonferensen 2018 till den 24-25 maj. Definitivt besked kommer inom kort.

Väl mött!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *