Remisser

Regeringens remisser finns här: www.regeringen.se

  • sök remisser
  • kryssa i vid ditt intresseområde

Här finner du Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” (SOU 2017:35)