Skolchefsföreningens konferens i maj 2017 – program

Nu är äntligen programmet inför föreningens konferens i maj klart.

Tid: 18-19 maj 2017
Plats: Stockholm, Scandic Continental på Vasagatan 22
Pris: 2.500:- för medlemmar och 3.000:- för icke medlemmar (inklusive moms och exklusive boende). Du är välkommen att bli medlem och får direkt rabatten.

Anmälan: Anmäl dig med ett mail till skolchefsforeningen@gmail.com
Meddela följande:
Ditt namn, ditt val av seminarium dag 1 kl. 16.15, fakturaadress inklusive referens samt om du planerar att boka boende på hotellet. Bokar boendet gör du direkt till hotellet.

All övrig information finns i programmet som du hittar här.

Välkommen med din anmälan!

Posted in Uncategorized, Utbildning | Leave a comment

Seminarium och uppstart av Skolchefsinstitutet – 2-3 februari i Jönköping

Skolchefsinstitutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Skolchefsinstitutet kommer att erbjuda forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling.

Den 2 – 3 februari invigs Skolchefsinstitutet med ett seminarium där skolchefer är välkomna att deltaga. Vi träffas från lunch till lunch och under dessa dagar erbjuds föreläsningar, workshop för ledarskaps- och verksamhetsutveckling och kartläggning av behovsområden inför framtida arbete.

Du får alltså en möjlighet att både fortbilda dig och påverka den framtida inriktningen på Skolchefsinstitutet så att vi kan erbjuda ett relevant innehåll.

Länk till en kort film som beskriver seminariet den 2-3 februari

Anmälan via skolchefsinstitutet.se

Programmet startar med gemensam lunch klockan 12.00 den 2 februari.

13.00 Invigning av Skolchefsinstitutet
Stephan Rapp, vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University hälsar välkommen.

Cecilia Bjursell, Göran Isberg, ordförande i Föreningen för Sveriges skolchefer samt utbildningsdirektör i Jönköpings kommun, Margareta Serder, vetenskaplig ledare FOU skola, Kommunförbundet Skåne, och Stephan Rapp berättar om bakgrunden till initiativet.

13.30 Att doktorera som en del i verksamhetens utveckling – Carina Leffler, Bjuv.

13.45 Improvement science – en internationell modell i Svensk verksamhet – Boel Andersson Gäre, Jönköping.

14.30 Fika.

15.00 Workshop: Att leda komplexa verksamheter, del 1 – Annika Engström, Jönköping.

Dag 1 avslutas 17.00 och 19.00 är det middag.

Dag två inleds 8.30 med Workshop: Att leda komplexa verksamheter, del 2 – Annika Engström, Jönköping.

10.30 Fika.

11.00 Samskapande ledarskap – Cecilia Bjursell, Skolchefsinstitutet.

12.00 Avslutning.

Detaljerat program finns här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Föreningen Sveriges skolchefer bjuder in till konferens den 18-19 maj 2017

Save the date!

Tema: Skolchefsuppdraget- styrning och ledning, på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi möter

 • en internationell forskare
 • flera svenska forskare
 • politiker och beslutsfattare på nationell och statlig nivå.

Det blir tre föreläsningar, seminarier på konferenstemat samt en avslutande panel.

Plats: Scandic hotell på Vasagatan i Stockholm.
Kvällsaktivitet: middag på båt i centrala Stockholm

Programmet publiceras och skickas ut i sin helhet i mitten av december 2016.

Posted in Utbildning | Leave a comment

FULLBOKAD – Fåtal platser kvar till nästa omgång av Introduktionsutbildningen, omgång 6

Utbildningen är nu fullbokad!

Skolchefsföreningen erbjuder en introduktionsutbildning som är specifikt riktad till nytillträdda skolchefer. Med skolchef menas chefer inom skolväsendet på högre nivå än rektor. Det kan vara förvaltningschefer, områdeschefer, skolformschefer och motsvarande inom kommunal verksamhet, men också chefer inom fristående verksamheter.

Anmälan snarast möjligt, dock senast den 15 november (trots att det står annat i informationsdokumenten).

Se mer information i nedanstående dokument:
Information NSP Introduktionsutbildning omgång 6
Information NSP Introduktionsutbildning omgång 6
Anmälningsblankett

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inbjudan till en ny utbildning – Högre Nationella Skolchefsseminariet

Skolchefsföreningen startar en påbyggnad på det Nationella Skolchefsprogrammet med start våren 2017 vars namn är Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNS). För att få delta i denna seminarieserie ska du tidigare ha gått Nationella Skolchefsprogrammet (NSP).

Under fyra seminarietillfällen inbjuds du att tillsammans med kolleger som alla deltagit i Nationella Skolchefsprogrammet (NSP) att dryfta relevanta och aktuella skolchefsfrågor.

Kursledningen består av professor Olof Johansson, Umeå universitet och docent Lars Svedberg, Karlstad universitet.

Se mer information i nedanstående dokument. Här finns är även en anmälningsblankett.

Du som får detta mail har tidigare gått Nationella Skolchefsprogrammet, NSP, någon av de sju genomförda omgångarna de senaste åren.

Välkommen med din anmälan, som vi vill ha senast den sista november.

Mer information om utbildningen

Anmälningsblankett

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nyhetsbrev 1, 2016

Nu kommer årets första nyhetsbrev.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen!

Mer information om vilka vi är finns här:

http://skolchef.se/om-sveriges-skolchefer/styrelsen/

Läs hela som PDF här, eller se nedan:


 1. Datum att hålla vid! Mer information nedan
  – 23-24 november 2016 i Stockholm: Skolans ledarkonvent
  – 2-3 februari 2017 i Jönköping: Inbjudan till seminarium och uppstart av Skolchefsinstitut
  – 18-19 maj 2017 i Stockholm: Årsmöte som inleds med lunch till lunchkonferens
 2. Årsmöte 2016 hölls den 20 maj i Stockholm.

Ett dryga 20 tal medlemmar närvarande på mötet.
Underlag och protokoll finns på vår hemsida

 1. Skolans ledarkonvent 23-24 november i Stockholm: Temat är ledarskap för lärande i förändring. Årets tema är ledarskapets viktiga beståndsdel – tillit. Med stöd av forskning och praktiska erfarenheter undersöks ledarskapet i skola och förskola, hur skapas tillit och vilken roll spelar tillit i ett förändrings- och utvecklingsarbete? Utöver intressanta keynoteföreläsningar kan du skräddarsy innehållet med många valbara seminariepass.
  Till programmet!

 2. Utbildningar. Nationella skolchefsprogrammet NSP. Våra utbildningar intro och fördjupning är i full gång och efterfrågan är stor, framförallt på någon form av fortsättning efter NSP-fördjupning. Olof Johansson och Lars Svedberg vill därför inrätta en fortsättning på NSP. Så här skriver de båda.Vårt förslag till namn är Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNSS). NSP inleder under hösten 2016 den 8:e omgången av programmet och då kommer den tvåhundrade deltagaren att antas. Bland de 175 som skulle vara behöriga för att delta i påbyggnad på NSP har frågan om ett sådant program ställts till oss vid ett flertal tillfällen. Det torde alltså finnas en grupp skolchefer som är intresserade av att delta i det nya Högre Nationella Skolchefsseminariet. Ytterligare ett motiv för detta kan läsas mellan raderna i Skolkommissionens delbetänkande liksom SNS rapport (Policyidéer för svensk skola) där kritik gentemot de kommunala och fristående huvudmannaorganisationerna skrivs fram. HNS är ett forum för att bland annat analysera det utbildningspolitiska samtalet och dess effekter på skolverksamheten.”

Mer information kommer under hösten. En trolig start är våren 2017.

 1. Ett Skolchefsinstitut, Jönköping University har i dagarna genom Stephan Rapp, Vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, tagit initiativ till ett Skolchefsinstitut. Jag har som styrelseordförande varit med och skrivit under en debattartikel. Det övergripande temat är ledarskap i utbildningsverksamhet. Institutet ska rikta, genom att samverka med andra lärosäten, insatser mot tre områden. Det är utbildning (poänggivande kurser), forskning och internationalisering. Detta kommer sammantaget att stärka skolcheferna så att de tillsammans med förskolechefer och rektorer kan driva förskolans och skolans förbättringsarbete.Institutets verksamhet ligger i linje med föreningens intresse och kommer att vara ett viktigt komplement till våra insatser t ex inom Nationella skolchefsprogrammet. Styrelsen vill att Skolchefsföreningen blir en aktiv part i institutet. Styrelsen beslutade därför på möte 12-13/9-2016 att vid uppstarten av institutet, som part, bidra med ett startkapital. Uppstarten för institutet är planerad till den 2-3 februari 2017. En särskild inbjudan och mer information kommer senare i höst.
 1. Till sist Skolchefsboken. Hoppas ni på olika sätt tar del av eller sprider information om vår skolchefsbok. Styrelsen tackar Professor emeritus Mats Ekholm för uppstarten av boken och har lämnat över uppdraget till Stephan Rapp VD vid Jönköping University och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).
Posted in Nyhetsbrev, Uncategorized | Leave a comment

FULLBOKAT – Nu är det dags att anmäla sig till Nationella Skolchefsprogrammet, NSP, omgång 8

NSP bygger på Introduktionsutbildningen för nya skolchefer och syftar till att stärka skolchefers förutsättningar att leda och utveckla skolverksamheten. Programmet riktar sig till dem som är skolchefer d v s chefer över rektorsnivån, oavsett huvudman.

Kursstart är den 9 – 10 november 2016 och kursen innehåller fem internat á två dagar vardera. Plus en frivillig resa till en internationell forskningskonferens.

Mer detaljer kring anmälan, innehåll, finansiering och övrig praktisk information finns i bifogade två dokument.

Senast den 31 augusti önskar vi ha din anmälan (blankett nedan), gärna via epost, som är bindande. Vi tar emot anmälningarna i den ordning de inkommer förutsatt rätt kompetens.

Kursplan
Infoblad
Anmälningsblankett

Välkomna med er anmälan!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolans ledarkonvent 2016 – nu är programmet klart!

Det ordinarie programmet på Skolans ledarkonvent 2016, den 23-24 november, är nu klart och du kan läsa mer om det här.

Är du medlem i Föreningen Sveriges Skolchefer så får 10% rabatt om du anger koden: “skolchef” när du anmäler dig.

Länk till anmälningssidan finns här.

Just nu är det extra förmånligt pris om man har möjlighet att anmäla sig tidigt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefsföreningens konferens 19-20 maj, 2016

Banner_Skolchef_konferens_revB-1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 genomförs i samband med vårens konferens “Skolutveckling för elevens skull”, den 20 maj kl 12.00-12.30 på Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm.

Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10’e mars 2016 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Mer information kommer löpande på denna sida.

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment