Skolans ledarkonvent 26-27/11, 2014

Nu är det dags att anmäla sig till Skolans ledarkonvent i Stockholm 26-27/11.

Föreningen inbjuder särskilt dig som Skolchef till ett extra seminarium den 27/11 9.50- 11.30 i anslutning till Skolans ledarkonvent 2014. Observera att det är fritt inträde till denna punkt men nödvändigt att anmäla sig i förväg. Anmäl till: skolchefsforeningen@gmail.com

Elevernas resultat i den svenska skolan behöver förbättras enligt debatten i media, i korridorer, på arbetsplatser, i sociala medier osv. Skolchefsföreningen gör en extra satsning 2014 på att belysa skolchefens betydelse för rektorers och förskolechefers lärande. Vad som har betydelse för verksamhetens förbättrade resultat.

Seminariets rubrik är: Ledarnas professionellas grund i skolan: Beprövad? Vetenskaplig?
Vi ställer frågor om

Hur kan ledarskapet se ut för de professionellas lärande i teori och praktik?
Hur kan dialogen öka mellan skolan/förskolans olika beslutsnivåer?
Hur hittar vi vägar till en skola på vetenskaplig grund?

Medverkande är:
Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik, Uppsala universitet och gästprofessor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Per Thullberg, fd generaldirektör, Skolverket, särskild utredare, ordförande i Skolforskningsinstitutets styrande nämnd
Mats Ekholm, Professor emeritus

Samtalsledare är Göran Isberg, skoldirektör och ordförande i Sveriges skolchefsförening.

Observera att du som medlem i Sveriges skolchefers förening får 10% rabatt på konferensen.

Programmet på Skolans ledarkonvent 2014 – inklusive rabattkod

Här kan du anmäla dig

This entry was posted in Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *