Skolchefsföreningens programpunkt, 25 november, på Skolans Ledarkonvent

Skolchefsföreningen har, som tidigare meddelats, en egen programpunkt på Skolans Ledarkonvent den 25 november.

10.30- 11.00 – Rektorsutbildningen- till nytta för skolchefen, Universitetslektor Monika Törnsen
11.00 -12.40 – Rektorn i styrkedjan (presentation av rapporten samt workshop), Professor Olof Johansson

Seminariet är gratis men man måste anmäla sig genom ett mail till: skolchefsforeningen@gmail.com
(Observera att det bara är detta seminarium som är gratis, för Skolchefsföreningens medlemmar)

Om man vill gå på hela ledarkonventet så finns det mer information här samt möjlighet att anmäla sig här:
http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=334763
(länken går till Skolporten anmälningssida)

This entry was posted in Uncategorized, Utbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *