Skolchefskonferens i samarbete med Jönköping University, 1-2 oktober 2020

Högskolan för lärande och kommunikation, Skolchefsinstitutet och Föreningen Sveriges skolchefer håller gemensamt en digital konferens den 1-2 oktober 2020.

Temat den 1 oktober är: Att vara skolchef 2020 – presentation av forskningsresultat
Temat den 2 oktober är: Skolchefen och vägen framåt – utmaningar och möjligheter

Mer information om tider och detaljerat innehåll finns i dokumentet här.

Anmälan görs till http://center.hj.se/si.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *