NSP – Fördjupning

Nästa start är i augusti 2020, vi börjar bjuda in före sommaren 2020. Håll ut!

———–

Ny omgång med start i maj 2019, följande datum:
16-17 maj 2019
9-10 september 2019
4-5 december 2019
12-13 februari 2020
12-13 maj 2020

————————-

Här hittar du anmälningsblankett.

Det Nationella Skolchefsprogrammet bygger vidare på Introduktionsutbildningen för nya skolchefer. Programmet syftar till att stärka skolchefers kompetens att leda och utveckla skolverksamheten och ger möjlighet att utveckla långsiktigt värdefulla professionella nätverk.

De olika seminarierna tar i regel sin utgångspunkt i aktuella frågeställningar och företeelser i ett huvudmannaperspektiv. Med dessa utgångspunkter belyses skolchefsrollen ur olika verksamhetsnära respektive teoretiska perspektiv i relation till teori, policy, forskning och praktik. Under de olika kursdagarna kommer deltagarna att arbeta med olika infallsvinklar skolchefsrollen, politiska intentioner och dess förhållande till andra aktörer samt skolans utveckling. Genomgående tema är huvudmannens styrning av skolan utifrån styrdokument och dess relation till andra främst lokala politiska beslut men även nationella anvisningar behandlas som styrkällor.

Vem kan söka

Seminarieserien riktar sig till dem som är skolchefer dvs chefer över rektorer, oavsett huvudman, och som har kunskaper/erfarenheter som motsvarar introduktionsutbildningen.

Design

Programmet är förlagt till en kursgård i Sigtuna och består av sex tillfällen som löper över ett år. Varje tillfälle börjar kl 10 dag 1 och slutar med lunch kl 12 dag 2.

Arbetsformer

Programmets arbetsformer varieras med föreläsningar, tematiskt erfarenhetsutbyte, inslag av tillämpad karaktär såsom cases och olika workshops. I samråd med deltagarna utformas mellanliggande förberedelseuppgifter och i det sammanhanget ges förslag på läsvärd klassisk och aktuell litteratur inom området.

Konferenser

Till alla tre program erbjuds en möjlighet att gemensamt besöka någon av de stora internationella forskningskonferenserna. Det egna deltagandet i konferensen varvas med att de som deltar i konferensen via Skolchefsföreningen varje dag deltar i något seminarium eller träff där vi diskuterar dagens seminarier. Skolchefsföreningen anordnar inte resorna för deltagarna men är behjälplig på plats med information om programmet och uppföljande samtal varje dag.

 

————————————————————————

Skolchefsföreningen är en ideell förening med en relativt liten målgrupp. När vi anordnar en utbildningsinsats bygger den på att vi får in ett visst antal betalande deltagare. När vi nått det målet kan vi starta utbildningen. Beslutet att starta bygger således på att de som anmäler sig också kommer.

Av dessa skäl har alla våra utbildningsinsatser en bindande anmälan. Det innebär att du, när du anmäler dig, accepterar att anmälan inte går att ta tillbaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *