Föreningen Sveriges skolchefer

Professionell utveckling för skolchefer.

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS), är fackligt och politiskt oberoende och ska tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

Utmaningar för framtidens skolchefer

·
Lästid: cirka 2 minuter
Som ordförande för föreningen Sveriges Skolchefer har jag under de senaste åren haft många anledningar att fundera över vilka inriktning som befattningens utveckling har. En…
Verktygslåda

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

·
Lästid: cirka 1 minut
Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. Föreningen Sveriges skolchefer har tagit fram verktygslådan i samarbete med SKR,…
Sagt om NSP introduktionsutbildning

Tack för hög sakkunnighet, timing i omvärldsspaningen och mångfalden.

Sagt om Högre nationella skolchefsseminariet

Ett verkligt vattenhål för inspiration och eftertanke!

Sagt om NSP fördjupningsutbildning

Fantastiskt nätverkande, reflektioner i grupp och föreläsningar