Föreningen Sveriges skolchefer

Professionell utveckling för skolchefer.

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS), är fackligt och politiskt oberoende och ska tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

Sagt om NSP introduktionsutbildning

Tack för hög sakkunnighet, timing i omvärldsspaningen och mångfalden.

Sagt om Högre nationella skolchefsseminariet

Ett verkligt vattenhål för inspiration och eftertanke!

Sagt om NSP fördjupningsutbildning

Fantastiskt nätverkande, reflektioner i grupp och föreläsningar