Monthly Archives: January 2013

Ny ordförande i föreningen

Thomas Persson, som varit ordförande sedan föreningen bildades, har avgått och är nu ersättare i styrelsen. Till ny ordförande valde årsmötet Göran Isberg som är skoldirektör i Karlstads kommun. Även han har lång erfarenhet i styrelsen.

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment

Intressanta forskningsrapporter

Längst ner på FoU-sidan finns nya länkar till fyra rapporter. Det är sammanfattningar av forskningsläget när det gäller undervisning respektive skolutveckling mm. Rekommenderas!

Posted in Forskning | Leave a comment