Monthly Archives: May 2015

Samtida skolchefer – Program på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, 23 september 2015

Onsdagen den 23 september bjuder Föreningen Sveriges Skolchefer och Bokmässan in till en särskild konferens för dig som är skolchef, förvaltningschef, utvecklingschef eller på annat sätt ytterst ansvarar för skolans utveckling på en övergripande nivå. Skolan som organisation ifrågasätts och … Continue reading

Posted in Utbildning | Leave a comment