Monthly Archives: March 2016

Skolchefsföreningens konferens 19-20 maj, 2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 genomförs i samband med vårens konferens “Skolutveckling för elevens skull”, den 20 maj kl 12.00-12.30 på Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm. Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10’e mars 2016 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com. Anmäl … Continue reading

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment