Monthly Archives: April 2019

Skolans likvärdighetspris

Nätverket för en likvärdig skola utser den komun som får “Skolans likvärdighetspris”. I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment