Monthly Archives: May 2019

Konferens i samarbete – Bli en stjärna på slottet!

Välkommen till Skolchefskonferens den 3-4 oktober, Teleborgs slott i Växjö Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet. Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment