Monthly Archives: January 2020

Programmet är klart, Skolchefskonferensen 25-26 maj 2020

Nu är äntligen programmet klart inför Skolchefskonferensen i maj. Programmet hittar du här. Bland föreläsarna kan nämnas: Anna Ekström, Mats Gerdau, Per Molander och Anette Wickström. Innehållet sammanfattas i överskriften “Tema: Vart är vi på väg?” med underrubrikerna: Skolchefens uppdrag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 genomförs digitalt den 25 maj kl 16.15-17.00. Vi återkommer med mer information inom kort. Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2020 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com. Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment