Monthly Archives: November 2020

Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på Betänkande SOU 2020:28

Länkat här finner ni Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på Betänkande SOU 2020:28. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment