skolchefsföreningen

Protokoll och årsberättelser

Här finns alla styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll och årsberättelser för Föreningen Sveriges skolchefer för nedladdning som pdf-filer.

Dokument för nedladdning