Author: Redaktionen

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Föreningen Sveriges Skolchefer har idag publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. ”Den nuvarande blandningen av tillits- och målstyrning, resultatstyrning och marknadsstyrning som inleddes i början…

Årsmöte

Årsmötet 2024   Skolchefsföreningens årsmöte 2024 äger rum tisdagen den 31 maj, 2024, kl 12.25-13.00 Plats: Klara konferens/Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm Anmäl till årsmötet…

Utmaningar för framtidens skolchefer

Utmaningar för framtidens skolchefer

Som ordförande för föreningen Sveriges Skolchefer har jag under de senaste åren haft många anledningar att fundera över vilka inriktning som befattningens utveckling har. En…

Vår policy för integritet och cookies

Webbplatsen skolchef.se ägs och utges av Föreningen Sveriges Skolchefer. Organisationsnummer: 826002-2655 Föreningen publicerar även digitala nyhetsbrev med samma målgrupp och inriktning som Skolchef.se Föreningen har…

Omvärldsbevakning februari 2021

Omvärldsbevakning från februari 2021. Samt att ladda hem som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2021 SOU: Utredning om hur eleverna ska få bättre möjligheter att nå kunskapskraven…

3. Skolchefen som organisatör

Innehåll: Skolchefen och den inre organisationen Systematiskt agerande för att veta vilken verkan som skolorna har Att anknyta den egna kommunens kvalitetsarbete till andra aktörer…

2. Skolchefen som administratör

Under Skolchefen som administratör redovisar Stephan Rapp hur skolchefen kan agera vid överklagande av beslut och hur skolchefen kan förhålla sig till fristående skolor i…