Author: Redaktionen

Vår policy för integritet och cookies

Webbplatsen skolchef.se ägs och utges av Föreningen Sveriges Skolchefer. Organisationsnummer: 826002-2655 Föreningen publicerar även digitala nyhetsbrev med samma målgrupp och inriktning som Skolchef.se Föreningen har…

Omvärldsbevakning februari 2021

Omvärldsbevakning från februari 2021. Samt att ladda hem som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2021 SOU: Utredning om hur eleverna ska få bättre möjligheter att nå kunskapskraven…

Årsmöte

Årsmötet 2020 Årsmötet 2020 kommer att genomföras digitalt i och med rådande omständigheter samt att konferensen har ställts in. Mer information kring hur återkommer vi…

3. Skolchefen som organisatör

Innehåll: Skolchefen och den inre organisationen Systematiskt agerande för att veta vilken verkan som skolorna har Att anknyta den egna kommunens kvalitetsarbete till andra aktörer…

2. Skolchefen som administratör

Under Skolchefen som administratör redovisar Stephan Rapp hur skolchefen kan agera vid överklagande av beslut och hur skolchefen kan förhålla sig till fristående skolor i…

Digitalisering

Den nationella strategi som antogs av regeringen i oktober 2017 pekar ut några viktiga områden för förskolan och skolan, men genom att i stort sett…