Author: Annette Wallenius

Program för Skolchefskonferensen 30-31 maj 2024

Tema: Skolchefsuppdraget – professionalisering av en profession? Konferensen belyser synen på skolchefens professionalisering ur politiker-, forskar-, myndighets- och skolchefsperspektiv. Pris: Föreningen subventionerar programmet och kan…

Nyheter Sveriges skolchefer oktober 2023

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer oktober 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer oktober 2023. Regeringen: Regional satsning på…

Nyheter Sveriges skolchefer september 2023

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i Word-formatfrån Nyheter Sveriges skolchefer september 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer september 2023. Regeringen: Skolan i statens budget…

Nyheter Sveriges skolchefer juni-augusti 2023

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i Word-formatfrån Nyheter Sveriges skolchefer juni-augusti 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer juni-augusti 2023. Regeringen: Utredning ska föreslå åtgärder…

Nyheter Sveriges skolchefer maj 2023

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer maj 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer maj 2023. Regeringen: Utredning om lärarnas…

Nyheter Sveriges skolchefer april 2023

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer april 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer april 2023. Regeringen: 719 miljoner kronor till utbildning…

Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023

Dokument att ladda ner  Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023.  Regeringen: Satsning på fortbildning för lärare…

Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023

Dokument att ladda ner  Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023. samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023. Regeringen: Utökat uppdrag för utredning om…