Bli medlem i Föreningen för Sveriges skolchefer

Föreningen för skolchefer i Sverige (FSS) är fackligt och politiskt oberoende och ska ta tillvara skolchefers professionella intressen.

Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

Vill du bli medlem? Så här gör du. Det finns tre olika alternativ.

3 sätt att bli medlem

Om du vill ha en fullständig faktura till en specifik adress.

Mejla ditt namn, vilken kommun som ska stå som mottagare, referensnummer/kod som ska finnas med på fakturan, titel och mejladress till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du vill bli medlem.
Vi skickar e-fakturor enligt den nya lagen från 2019.

Om det räcker med en standardfaktura.

1. Skriv ut dokumentet Standardfaktura.
2. Betala medlemsavgiften 800 kr på
BG 5449-2871.
3. Mejla namn, kommun, titel och mejladress till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du har betalat.

Om du bara vill ha bankgironummer för att kunna betala

1. Betala medlemsavgiften 800 kr på
BG 5449-2871.
2. Mejla namn, kommun, titel och mejladress till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du har betalat.