Bli medlem

Föreningen för skolchefer i Sverige (FSS) är fackligt och politiskt oberoende och ska ta tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

Vill du bli medlem? Så här gör du. Det finns tre olika alternativ.

Alt A. Du vill ha en fullständig faktura till en specifik adress

Gör så här:
1. Mejla namn, kommun, adress, titel, mejladress, telefon till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du vill bli medlem. Fakturan skickas till angiven adress.
2. Se till att fakturan betalas.

Alt B. Det räcker med en standardfaktura

1. Skriv ut dokumentet Standardfaktura.
2. Betala medlemsavgiften 500 kr på BG 5449-2871.
3. Mejla namn, kommun, adress, titel, mejladress, telefon till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du har betalat.

Alt C. Du vill bara ha bankgironummer för att kunna betala

1. Betala medlemsavgiften 500 kr på BG 5449-2871.
2. Mejla namn, kommun, adress, titel, mejladress, telefon till
medlem.skolchefsforeningen@gmail.com
och skriv att du har betalat.

Mer information om föreningen finns under “Om Sveriges skolchefer”?

Eller så kontaktar du oss via fomuläret

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epostadress (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *