Nyheter

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Föreningen Sveriges Skolchefer har idag publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. ”Den nuvarande blandningen av tillits- och målstyrning, resultatstyrning och marknadsstyrning som inleddes i början…

Omvärldsbevakning oktober-halva november 2022

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i oktober-halva november 2022 samt som powerpoint-presentation Regeringen: Kommun- och skolsatsningar i statens budget I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen…

Omvärldsbevakning september 2022

Dokument att ladda ner Omvärldsbevakning i september 2022 samt som powerpoint-presentation Skolverket: Färre behöriga till gymnasieskolan ”Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till…

Omvärldsbevakning augusti 2022

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i augusti 2022. samt som powerpoint-presentation Regeringen: Förslag om professionsprogram I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett nationellt professionsprogram för rektorer,…

Omvärldsbevakning maj 2022

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från maj 2022. samt som powerpoint-presentation Riksdagen: Statsbidraget för lärarlönelyftet förändras Riksdagen har beslutat att minska lärarlönelyftets anslag…

Utmaningar för framtidens skolchefer

Utmaningar för framtidens skolchefer

Som ordförande för föreningen Sveriges Skolchefer har jag under de senaste åren haft många anledningar att fundera över vilka inriktning som befattningens utveckling har. En…

Omvärldsbevakning april 2022

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från april 2022. samt som powerpoint-presentation   Regeringen: Mer likvärdig betygssättning Regeringen har beslutat om en ändring i…