Mentorskap – pilotprogram

Är du ny i din roll som skolchef? Eller söker du nya perspektiv i ditt skolchefsuppdrag? Då kan en skolchefsmentor vara något för dig. Ansök om att vara en del i föreningens  pilotprogram kring mentorsskap.  Som medlem får du mer information om mentorsprogrammet samt länk till ansökan genom att logga in som medlem.  Om du inte redan är medlem gör du ansökan om medlemskap här. 

Mentor – en del i skolchefens professionella utveckling

Om piloten:

Skolchefsföreningen vill med denna pilot bredda och fördjupa föreningens erbjudande. Initialt har vi rekryterat ett fåtal mentorer som tillsammans med varsin adept får utforska mentorskapet som en del i skolchefens professionsutveckling.  Som adept får du utöver stöd och perspektiv i ditt ledarskap även möjlighet att vara med och forma föreningens framtida erbjudande. Tillsammans med mentorn kommer du därför få utvärdera upplägget och ge värdefulla inspel till föreningens vidare arbete. För möjlighet att delta i piloten behöver vi din intresseanmälan senast 2 juni 2024.

Du får …

 • En samtalspartner och ett bollplank att i dialog reflektera tillsammans med
 • Stöd i att uppnå dina intentioner och mål, hantera dilemman och påverka skeenden
 • Nya perspektiv och synliggöra dig själv, ditt ledarskap, din organisation/verksamhet, sammanhang och relationer
 • Möjlighet att sätta ord på dina tankar, utmaningar och se möjliga lösningar
 • Nya erfarenheter och kontaktnät

Du får inte …

 • Handledning i svåra personalärenden eller egen rehabilitering.
 • Någon som löser dina problem eller färdiga lösningar
 • Ett mentorsprogram (chef-adept-mentor)

Våra mentorer:

Alla våra mentorer är medlemmar i föreningen och har lång egen erfarenhet av skolchefsuppdraget.

Mentorn:

 • Lyssnar och är en hängiven stöttare

 • Värnar om den utvecklade relationen mellan adept och mentor

 • Känner ansvar att stötta och låter adepten ta praktiskt ansvar

 • Ger adepten utrymme på samtalsarenan

Adepten:

 • Har huvudrollen i mentorskapet

 • Får vägledning och rådgivning

 • Målet är utveckla det egna ledarskapet och få stöd på vägen i att uppfylla sina mål

 • Får inga färdiga lösningar från mentorn

Exempel på områden:

 • Arbetsrelationer och arbetsklimat
 • Arbetsuppgifter och arbetsvillkor
 • Hur man utvecklar medarbetare, grupper
 • Oklarheter i det egna uppdraget
 • Chefsrollen – glädjeämnen och utmaningar
 • Etik och moral
 • Svåra samtal
 • Konflikter mellan de olika roller chefen har
 • Samarbetsproblem av olika slag
 • Ett pågående eller kommande utvecklingsarbete
 • Stress och oro
 • Balans arbete – privatliv

Kostnad:

För föreningens medlemmar är mentorsprogrammet kostnadsfritt.

För en första kontakt, fyll i nedanstående formulär så hör vi av oss.

Intresseanmälan