Åhörarkopior efter Skolchefskonferensen 2024

Nedan finns länkar till de presentationer som gjordes under konferensen den 30-31 maj 2024. De som inte finns här har vi tyvärr inte fått tillgång till alternativt så fanns det ingen presentation.

Tommy Lagergren

Susanna Alexius

Torbjörn Sandén

Simon Elvnäs (presentationen)
Extramaterial från Simon:
Behovsagenda med anteckningar
Rektorers normer i ledarskapet
Utvärdering av möte
UV Tyrstrup webb
Veckostruktur Alexander Jensen
Chefers tidsanvändning

Fredrik Heintz