Kalendarium för skolchefer

Här uppdaterar vi löpande med nya event i kronologisk ordning men sparar även tidigare event.

På gång under 2022

Skolchefskonferensen blir den 16-17 maj 2022 i Stockholm
Intro omgång 11 startar i augusti
NSP omgång 12 startar i juni
Under året pågår arbete med att förnya och förändra föreningen

Planerat för under 2023

Ny Skolchefskonferens i Stockholm, preliminärt datum 1-2 juni
NSP 13 startar preliminärt i januari
Intro 12 startar preliminärt i augusti
Fortsatt utveckling av föreningen

 


Tidigare år

2021

Föreningens årliga konferens blev inställd.

Samtliga utbildningar, HNS4, Intro 10 och NSP fördjupning 11, pågick under året men med mestadels digitala träffar.

2020

Introutbildningen, omgång 9, startar med en fysisk träff i januari, resterande träffar blir digitala

NSP fördjupning startar i augusti med en fysisk träff. Efter det är det två digitala möten (en 2020 och en 2021) och den fjärde träffen blir fysisk under hösten 2021

2019

NSP fördjupning, omgång 9 sista träffen

Sista träffen på RIM går i januari

NSP Intro, omgång 8

HNS, Högre Nationella seminariet, omgång 3, startar i april

NSP fördjupning, omgång 10, startar i maj

Skolchefsföreningens konferens, den fjärde i ordningen, går i maj

2018

Skolchefskonferens i Stockholm (maj) inklusive årsmöte

Start av Introduktionsutbildningen kursomgång 7, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 9, träff 1-4

Högre Nationella seminariet (HNS) kursomgång 2, 4 träffar

NSP-IT fördjupning 2 tillfällen, starten gick 2017 med 1 tillfälle.

RIM, Reflektion Integritet och Mod, omgång 1 startar i september (2 träffar 2018 och en 2019)

2017

Skolchefskonferens i Stockholm (maj) samt årsmöte

Start av Nationella skolchefsprogrammet – intro kursomgång 6, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 8, träff 1-4

Skolans Ledarkonvent i november

2016

Skolchefskonferens i Stockholm

Start av Nationella skolchefsprogrammet – introduktionsutbildningen, kursomgång 5, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 7, träff 3-5

Skolans Ledarkonvent i november

Årsmöte i april

2015

NSP6 (träff 4-5), St. Brännbo

NSP Intro 4, träff 1-4

Skolriksdag 2015, Waterfront, Stockholm

Föreningens årsmöte, april

NSP fördjupning 7, träff 1-2 (fortsätter 2016)

NSP Specialisering 2, träff 1-2

Eftermiddagskonferens på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg

Skolans Ledarkonvent i november

2014

Start av Nationella skolchefsprogrammet – fördjupningskursen, kursomgång 6, 6-7 februari

Årsmöte med seminarium 19/3

Skolchefsmöte

Skolans ledarkonvent, 25-26/11

Start av Nationella skolchefsprogrammet – specialisering IT, september

2013

Årsmöte i anslutning till Skolriksdagen

Start av Nationella skolchefsprogrammet – Introduktionsutbildning, kursomgång 3, 14-15 november

Studieresa till Nederländerna 16-18 oktober

Studieresa till UCEA-konferensen i Indianapolis, USA, för NSP5 och Intro2, 7-10/11

Skolans ledarkonvent 25-26/11

2012

Årsmöte med seminarium 30/3

Stockholm Summit 28-30 maj

Seminarium om Ontario/Ottawa

Start av Introduktionsutbildning, kursomgång 2

Start av Nationella skolchefsprogrammet, kursomgång 5

Skolchefsmöte

Skolans ledarkonvent

2011

Studieresa till Ontario, Kanada.

Skolchefsmöte med genraldir Anna Ekström, statssekr Peter Honeth, forskaren Rolf Sanddahl m fl (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).

Första upplagan av konferensen Skolans ledarkonvent.

Start av Nationella skolchefsprogrammet omg 4 (NSP4). Nyhet: Möjlighet att komplettera programmet och få akademiska poäng.

Årsmöte i samband med Skolriksdagen. Föreningen ledde två skolchefsseminarier på Skolriksdagen.

2010

Skolchefsmöte med bl a statssekr Bertil Östberg, forskarna Olof Johansson och Elisabet Nihlfors, Per-Arne Andersson (SKL), Ragnar Eliasson och Tommy Lagergren (Skolverket), forskaren Pär Larsson (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).

Utbildning för föreningens mentorer (den första).

Start av ny Introduktionsutbildning för skolchefer.

Skolverkets forskningsspridningsuppdrag, samarr med Skolverket

Aktuellt arbete på SKL, Skollagen ur ett juridiskt perspektiv. Samarr med SKL och Skolinspektionen.

The Stockholm Summit 2010: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Skolverket, Stockholms stad och International School Connection).

2009

(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Skollagsförslaget. Mikael Hellstadius (utbdep) samt skolcheferna Jukka Kuusisto, Ann-Sofie Rundberg och Thomas Persson.

Vad handlar valrörelsen nästa år om? Mats Gerdau (m), Mats Pertoft (mp), Sofia Larsen (c) och Marie Granlund (s)

Skolchefer berättar om hur de jobbar med FoU för att förbättra verksamheten: Göran Isberg, Roger Johansson, Elisabeth Zachrisson, Agneta Gatel, Sven Höper, Lena Dahlstedt, Sture Bryggman.

Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)
Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning

2008

(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Vad är skolinspektionens uppgift? Hur kommer vi att jobba?, Ann-Marie Begler, generaldir

Vad säger remisserna om gymnasieutredningen? Anita Ferm, utredare

Lägesrapport om rektorsprogrammet: Kjell Hedwall, Skolverket

Om forskning och utveckling (FoU):
Jan Färjh, chef Ericsson Research: Ericssons forsknings och utvecklingsarbete

Göran Henriks, utvecklingsdirektör och Boel Andersson-Gäre, ordförande Futurum: Jönköpings läns Landstings forsknings- och utvecklingsarbete

Seminarier i samarrangemang med SKL om Kommunernas roll i skolsystemet (Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm)

Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning inkl årsmöte

The Stockholm Summit 2008: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, Stockholms stad och International School Connection)

2007

(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Forskning i/om skola: Frank Lester, University of Indiana: Vad vet vi om matematikinlärning?, Caroline Lidberg, Uppsala: Vad vet vi om läsinlärning?

Gymnasieutredningen: Anita Ferm, utredare
Grundskolans mål, Leif Davidsson, utredare
På gång inom Utbildningsdepartementet: Ingrid Lindskog, kansliråd

Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)

Samarrangemang med Rikskonferens om skolforskning (Skolporten AB):
* 2006 års utbildningsvetenskapliga forskning, Ninni Wahlström, Örebro universitet
* Skolans utvecklingsområden 2007, Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö
* Paneldiskussion om skola-forskning

2006

(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Forskning i/om skola: Mikael Alexandersson (Göteborg)/Elisabet Nihlfors (Vetenskapsrådet): ”Grundkurs” i forskning och utbildningsvetenskap, Lars Svedberg (Stockholm): Vad vet vi om skolledare?, Mats Ekholm (Karlstad): Vad vet vi om skolutveckling?, Ingrid Carlgren (Stockholm): Vad vet vi om betyg och bedömning?

Jan Björklund, skolminister
Louise Fernstedt, Sv Kommuner och Landsting
Kerstin Hultgren/ Leif Svensson: Utredning om lärarauktorisation
Leif Davidsson: Utredning om mål i grundskolan

(Föreningen och Skolledarförbundet)

Ibrahim Baylan, skolminister
Erik Nilsson, skolborgarråd i Stockholm
Ingemar Gullstam/Björn Sandström (MSU): Om förslag till nytt rektorsprogram
Jan Wistrand, chefredaktör Dagens Nyheter
Cecilia Hermansson, prognoschef Swedbank

2005

Skolchefer i myndighetsstyrelser: Skolverket, Specialpedagogiska institutet, Myndigheten för skolutveckling: styrelseledamöter och generaldirektörer
Eva Wallberg, ordf i Timplanedelegationen

Ibrahim Baylan: Aktuella skolfrågor
Kjell Hedwall: Framtida rektorsutbildning

2004

Göran Nydahl, Hans-Erik Persson: Fortsatt arbete om skollagen och adressatfrågan
Marita Skog: Etik för skolchefer
Hans-Erik Persson: Utvecklingsprogram för skolchefer
Per Reinolf: Skolporten och skolchefer
Lennart Jonasson: Skolans ledningsstruktur

NN (präst): Om etik i arbetslivet

2003

Elisabeth Nihlfors: Skolchefsforskning
Henrik Bergström, Sv Kommunförbundet och Ingegerd Hillborn, Skolverket (fd sekr i Skollagskommittén): Skollagsförslaget

Olof Johansson: Vi söker bra skolchefer som vill bli ännu bättre

2002

”Självstyret och skolan” (Lars Waldestrand m fl)
Skollagskommittén ur skolchefsperspektiv (Anders Lidström, Ninni Wahlström m fl).
Trender och tankemoden i skolchefers arbete (Gillis Persson, Hans Persson, Ingrid Westlund)
Aktuellt i skolpolitiken (Mats Ekholm)

Ansvarsfördelningen inom svenska skolsystemet (Statssekreterare Johnny Nilsson)

En nationell IT-strategi för skolan (Jan Hylén)
Kommunförbundets nya organisation och arbete inom skolområdet (Louise Fernstedt)

2001

Resultat och kvalitet (Hans-Erik Persson, Rogher Selmosson)
Pedagogisk måltid (Carl-Jan Granquist)
Läroplanen som styrinstrument (Thomas Enerot)

Kommun och Skolverk i partnerskap – en ny utvecklingskraft (Mats Ekholm)
Ledarutveckling för skolchefer (Björn Sandström)
Lärarförbundets fackliga strategi (Christer Romilsson)
54 lärarakademier – skolutveckling genom ”forskande” nätverk (Håkan Carlsson)