Kalendarium för skolchefer

Här uppdaterar vi löpande med nya händelser i kronologisk ordning men sparar även tidigare års aktiviteter.

Planerat för 2024

Föreningen byter ordförande, Åsa Lundkvist byter av Göran Isberg som har varit ordförande i 10 år.
Planer för att starta tre olika utbildningar till hösten 2024.
Fortsatt utveckling av föreningen och årsmöte i samband med föreningens årliga konferens 30-31 maj.

 


Tidigare år

2023

Skolchefskonferensen blir den 1-2 juni 2023 i Stockholm.
Introduktionsutbildningen, omgång 12, startar i augusti.
HNS omgång 5 startade i september.

2022

Skolchefskonferensen blir den 16-17 maj 2022 i Stockholm.
Intro omgång 11 startar i augusti.
NSP omgång 12 startar i juni

2021

Föreningens årliga konferens blev inställd.
Samtliga utbildningar, HNS4, Intro 10 och NSP fördjupning 11, pågick under året men med mestadels digitala träffar.

2020

Introutbildningen, omgång 9, startar med en fysisk träff i januari, resterande träffar blir digitala.
NSP fördjupning startar i augusti med en fysisk träff. Efter det är det två digitala möten (en 2020 och en 2021) och den fjärde träffen blir fysisk under hösten 2021

2019

NSP fördjupning, omgång 9 sista träffen.
Sista träffen på RIM går i januari.
NSP Intro, omgång 8.
HNS, Högre Nationella seminariet, omgång 3, startar i april.
NSP fördjupning, omgång 10, startar i maj.
Skolchefsföreningens konferens, den fjärde i ordningen, arrangeras i maj.

2018

Skolchefskonferens i Stockholm (maj) inklusive årsmöte.
Start av Introduktionsutbildningen kursomgång 7, 4 träffar.
Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 9, träff 1-4.
Högre Nationella seminariet (HNS) kursomgång 2, 4 träffar.
NSP-IT fördjupning 2 tillfällen, starten gick 2017 med 1 tillfälle.
RIM, Reflektion Integritet och Mod, omgång 1 startar i september (2 träffar 2018 och en 2019)

2017

Skolchefskonferens i Stockholm (maj) samt årsmöte.
Start av Nationella skolchefsprogrammet – intro kursomgång 6, 4 träffar.
Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 8, träff 1-4.
Skolans Ledarkonvent i november

2016

Skolchefskonferens i Stockholm.
Start av Nationella skolchefsprogrammet – introduktionsutbildningen, kursomgång 5, 4 träffar.
Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 7, träff 3-5.
Skolans Ledarkonvent i november.
Årsmöte i april

2015

NSP6 (träff 4-5), St. Brännbo.
NSP Intro 4, träff 1-4.
Skolriksdag 2015, Waterfront, Stockholm.
Föreningens årsmöte, april.
NSP fördjupning 7, träff 1-2 (fortsätter 2016).
NSP Specialisering 2, träff 1-2.
Eftermiddagskonferens på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg.
Skolans Ledarkonvent i november

2014

Start av Nationella skolchefsprogrammet – fördjupningskursen, kursomgång 6, 6-7 februari.
Årsmöte med seminarium 19/3.
Skolchefsmöte.
Skolans ledarkonvent, 25-26/11.
Start av Nationella skolchefsprogrammet – specialisering IT, september

2013

Årsmöte i anslutning till Skolriksdagen.
Start av Nationella skolchefsprogrammet – Introduktionsutbildning, kursomgång 3, 14-15 november.
Studieresa till Nederländerna 16-18 oktober.
Studieresa till UCEA-konferensen i Indianapolis, USA, för NSP5 och Intro2, 7-10/11.
Skolans ledarkonvent 25-26/11

2012

Årsmöte med seminarium 30/3.
Stockholm Summit 28-30 maj.
Seminarium om Ontario/Ottawa.
Start av Introduktionsutbildning, kursomgång 2.
Start av Nationella skolchefsprogrammet, kursomgång 5.
Skolchefsmöte.
Skolans ledarkonvent

2011

Studieresa till Ontario, Kanada.
Skolchefsmöte med genraldir Anna Ekström, statssekr Peter Honeth, forskaren Rolf Sanddahl m fl (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).
Första upplagan av konferensen Skolans ledarkonvent.
Start av Nationella skolchefsprogrammet omg 4 (NSP4). Nyhet: Möjlighet att komplettera programmet och få akademiska poäng.
Årsmöte i samband med Skolriksdagen. Föreningen ledde två skolchefsseminarier på Skolriksdagen.

2010

Skolchefsmöte med bl a statssekr Bertil Östberg, forskarna Olof Johansson och Elisabet Nihlfors, Per-Arne Andersson (SKL), Ragnar Eliasson och Tommy Lagergren (Skolverket), forskaren Pär Larsson (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).

Utbildning för föreningens mentorer (den första).
Start av ny Introduktionsutbildning för skolchefer.
Skolverkets forskningsspridningsuppdrag, samarr med Skolverket
Aktuellt arbete på SKL, Skollagen ur ett juridiskt perspektiv. Samarr med SKL och Skolinspektionen.

The Stockholm Summit 2010: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Skolverket, Stockholms stad och International School Connection).

2009

Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening.
Skollagsförslaget. Mikael Hellstadius (utbdep) samt skolcheferna Jukka Kuusisto, Ann-Sofie Rundberg och Thomas Persson.
Vad handlar valrörelsen nästa år om? Mats Gerdau (m), Mats Pertoft (mp), Sofia Larsen (c) och Marie Granlund (s)
Skolchefer berättar om hur de jobbar med FoU för att förbättra verksamheten: Göran Isberg, Roger Johansson, Elisabeth Zachrisson, Agneta Gatel, Sven Höper, Lena Dahlstedt, Sture Bryggman.

Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)
Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning

2008

Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening.
Vad är skolinspektionens uppgift? Hur kommer vi att jobba?, Ann-Marie Begler, generaldir
Vad säger remisserna om gymnasieutredningen? Anita Ferm, utredare
Lägesrapport om rektorsprogrammet: Kjell Hedwall, Skolverket

Om forskning och utveckling (FoU):
Jan Färjh, chef Ericsson Research: Ericssons forsknings och utvecklingsarbete

Göran Henriks, utvecklingsdirektör och Boel Andersson-Gäre, ordförande Futurum: Jönköpings läns Landstings forsknings- och utvecklingsarbete
Seminarier i samarrangemang med SKL om Kommunernas roll i skolsystemet (Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm)
Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning inkl årsmöte

The Stockholm Summit 2008: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, Stockholms stad och International School Connection)

2007

Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening.
Forskning i/om skola: Frank Lester, University of Indiana: Vad vet vi om matematikinlärning?, Caroline Lidberg, Uppsala: Vad vet vi om läsinlärning?

Gymnasieutredningen: Anita Ferm, utredare
Grundskolans mål, Leif Davidsson, utredare
På gång inom Utbildningsdepartementet: Ingrid Lindskog, kansliråd

Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)

Samarrangemang med Rikskonferens om skolforskning (Skolporten AB):
* 2006 års utbildningsvetenskapliga forskning, Ninni Wahlström, Örebro universitet
* Skolans utvecklingsområden 2007, Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö
* Paneldiskussion om skola-forskning

2006

Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening.

Forskning i/om skola: Mikael Alexandersson (Göteborg)/Elisabet Nihlfors (Vetenskapsrådet): ”Grundkurs” i forskning och utbildningsvetenskap, Lars Svedberg (Stockholm): Vad vet vi om skolledare?, Mats Ekholm (Karlstad): Vad vet vi om skolutveckling?, Ingrid Carlgren (Stockholm): Vad vet vi om betyg och bedömning?

Jan Björklund, skolminister
Louise Fernstedt, Sv Kommuner och Landsting
Kerstin Hultgren/ Leif Svensson: Utredning om lärarauktorisation
Leif Davidsson: Utredning om mål i grundskolan

Ibrahim Baylan, skolminister
Erik Nilsson, skolborgarråd i Stockholm
Ingemar Gullstam/Björn Sandström (MSU): Om förslag till nytt rektorsprogram
Jan Wistrand, chefredaktör Dagens Nyheter
Cecilia Hermansson, prognoschef Swedbank

2005

Skolchefer i myndighetsstyrelser: Skolverket, Specialpedagogiska institutet, Myndigheten för skolutveckling: styrelseledamöter och generaldirektörer
Eva Wallberg, ordf i Timplanedelegationen

Ibrahim Baylan: Aktuella skolfrågor
Kjell Hedwall: Framtida rektorsutbildning

2004

Göran Nydahl, Hans-Erik Persson: Fortsatt arbete om skollagen och adressatfrågan
Marita Skog: Etik för skolchefer
Hans-Erik Persson: Utvecklingsprogram för skolchefer
Per Reinolf: Skolporten och skolchefer
Lennart Jonasson: Skolans ledningsstruktur

NN (präst): Om etik i arbetslivet

2003

Elisabeth Nihlfors: Skolchefsforskning
Henrik Bergström, Sv Kommunförbundet och Ingegerd Hillborn, Skolverket (fd sekr i Skollagskommittén): Skollagsförslaget

Olof Johansson: Vi söker bra skolchefer som vill bli ännu bättre

2002

”Självstyret och skolan” (Lars Waldestrand m fl)
Skollagskommittén ur skolchefsperspektiv (Anders Lidström, Ninni Wahlström m fl).
Trender och tankemoden i skolchefers arbete (Gillis Persson, Hans Persson, Ingrid Westlund)
Aktuellt i skolpolitiken (Mats Ekholm)

Ansvarsfördelningen inom svenska skolsystemet (Statssekreterare Johnny Nilsson)

En nationell IT-strategi för skolan (Jan Hylén)
Kommunförbundets nya organisation och arbete inom skolområdet (Louise Fernstedt)

2001

Resultat och kvalitet (Hans-Erik Persson, Rogher Selmosson)
Pedagogisk måltid (Carl-Jan Granquist)
Läroplanen som styrinstrument (Thomas Enerot)

Kommun och Skolverk i partnerskap – en ny utvecklingskraft (Mats Ekholm)
Ledarutveckling för skolchefer (Björn Sandström)
Lärarförbundets fackliga strategi (Christer Romilsson)
54 lärarakademier – skolutveckling genom ”forskande” nätverk (Håkan Carlsson)