Debattartikel om styrning i skolsystemet

Föreningen Sveriges Skolchefer har idag publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Den nuvarande blandningen av tillits- och målstyrning, resultatstyrning och marknadsstyrning som inleddes i början av 1990-talet skapar problem”, skriver Göran Isberg, ordförande.

”Dagens styrsystem är splittrat och otydligt. Olika beslutsfattare och myndigheter med delvis olika mål verkar i relation till såväl kommunala som fristående huvudmän.”

Sveriges Skolchefer vill se nationella initiativ för en mer sammanhållen och långsiktig styrning av skolan. Initiativ som, på huvudmannanivån, ger bättre förutsättningar för ökad likvärdigheten i skolsystemet.

Läs hela debattartikel i Dagens Samhälle.