Vår policy för integritet och cookies

Webbplatsen skolchef.se ägs och utges av Föreningen Sveriges Skolchefer.
Organisationsnummer: 826002-2655

Föreningen publicerar även digitala nyhetsbrev med samma målgrupp och inriktning som Skolchef.se

Föreningen har en integritetspolicy som styr hur vi samlar in, lagrar och använder den information som besökare på vår hemsida förser oss med.

Uppgifter om besökares IP-adresser lagras i en så kallad tillfällig cookie. Cookien är till för att underlätta för besökaren att hitta rätt på webbplatsen. Cookien innehåller ingen personlig information.

Webbplatsen använder även permanenta cookies för de besökare som själva registrerar sig som användare på webbplatsen. I denna cookie lagras användarnamn och datum för senaste inloggning.

Om man fyller i ett beställningsformulär på webbplatsen lagras informationen i en databas som har mycket stor säkerhet . Uppgifterna lagras så länge som de behövs för att underlätta kontakterna med besökarna som användare eller kund.

När Skolchef.se använder sådan kontaktinformation för att skicka ut nyheter, erbjudanden eller annan information är dessa utskick försedda med instruktion om hur mottagaren kan avböja sådana utskick, till exempel i form av en klickbar länk för avregistrering som mottagare av denna typ av utskick.

Dataskyddsförordningen GDPR

Från den 25 maj 2018 har EU en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter, dataskyddsförordningen GDPR.

Enligt dataskyddsförordningen har du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dem. När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket.

Mer om personuppgifter

Skolchef.se och Föreningen Sveriges Skolchefer hanterar olika personuppgifter beroende på vilka tjänster som används. Exempelvis använder vi namn och mejladress för våra nyhetsbrev och för åtkomst av webbinnehåll som är exklusivt för prenumeranter.

Vi behandlar bara personuppgifter som har ett berättigat intresse och som nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra överenskommelser enligt avtal.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Sveriges Skolchefer
Organisationsnummer 826002-2655

Frågor, synpunkter eller klagomål kan framföras till Föreningen Sveriges Skolchefer på e-postadressen skolchefsforeningen@gmail.com