Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Verktygslåda

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. Föreningen Sveriges skolchefer har tagit fram verktygslådan i samarbete med SKR, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare.

Verktygslådan innehåller operativt stödmaterial och verktyg som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under de första hundra dagarna. I varje område ges förklaringar, råd och konkreta exempel.

Du hittar verktyget på Lärarförbundets webbplats.