Om skolchefsföreningen

Varför en förening för skolchefer?

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS), är fackligt och politiskt oberoende och ska ta tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

Möt styrelsen för 2019–2021

Vad gör föreningen?

Vad gör föreningen?

Verksamheten, som beslutas av årsmötet, består främst av:

  • utveckling av utbildningar och utvecklingsinsatser för skolchefer
  • genomförande av Skolchefskonferensen, seminarier, kurser, samlingar, studiebesök mm för skolchefer
  • deltagande i diskussioner/remissvar om skolväsendets utveckling
  • lyfta fram forskning om skola och skolchefer
  • samarbete med andra organisationer, offentliga verksamheter och näringsliv
  • medlemsrekrytering samt uppbyggnad och konsolidering av vår administration.

Föreningens stadgar hittar du här:
Stadgar, uppdaterade 170519

Årsmötet 2011 beslutade om en policy för Skolchefsföreningen. Det hittar du här:
Policy FSS-broschyr

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen på skolchefsforeningen@gmail.com

In English

The Swedish Association of School Superintendents is an independent association aiming to safeguard the professional interests of Swedish school superintendents. It works to promote development in the field of school learning in general and development of school leaders in particular, but also to create a debate concerning the task and development of schools the educational system.

The association initiates activities and workshops in fields of importance for school superintendents, such as research on school management, school leaders in an international perspective and school steering. A pilot project concerning a national development programme for school leaders is an example of the associations work.

The association cooperates with organizations, the public sector and with the business world, and participates in discussions on development of the school.

Contact: skolchefsforeningen@gmail.com

Milstolpar

Skolchefsföreningens historik

Föreningen grundas

Thomas Persson ordförande 2001–2013. 

Göran Isberg blir ordförande.

Start för HNS

Högre Nationella Seminariet. 

Kvinna och man framför whiteboard
Kvinnor har möte i konferensrum

Skolchefskonferensen genomförs för femte gången. 
+
Tionde omgången av intro-utbildningen genomförs.