Möteshistorik

Här är föreningens alla samlingar sedan 2001:

2018 (planerat)
Skolchefskonferens i Stockholm (maj) inklusive årsmöte

Start av Introduktionsutbildningen kursomgång 7, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 9, träff 1-4

Högre Nationella seminariet (HNS) kursomgång 2, 4 träffar

NSP-IT fördjupning 2 tillfällen, starten gick 2017 med 1 tillfälle.

2017
Skolchefskonferens i Stockholm (maj) samt årsmöte

Start av Nationella skolchefsprogrammet – intro kursomgång 6, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 8, träff 1-4

Skolans Ledarkonvent i november

2016
Skolchefskonferens i Stockholm

Start av Nationella skolchefsprogrammet – introduktionsutbildningen, kursomgång 5, 4 träffar

Nationella skolchefsprogrammet, fortsättning, omgång 7, träff 3-5

Skolans Ledarkonvent i november

Årsmöte i april

2015
NSP6 (träff 4-5), St. Brännbo

NSP Intro 4, träff 1-4

Skolriksdag 2015, Waterfront, Stockholm

Föreningens årsmöte, april

NSP fördjupning 7, träff 1-2 (fortsätter 2016)

NSP Specialisering 2, träff 1-2

Eftermiddagskonferens på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg

Skolans Ledarkonvent i november

2014
Start av Nationella skolchefsprogrammet – fördjupningskursen, kursomgång 6, 6-7 februari

Årsmöte med seminarium 19/3

Skolchefsmöte, TBD

Skolans ledarkonvent, 25-26/11

Start av Nationella skolchefsprogrammet – specialisering IT, september

2013
Årsmöte i anslutning till Skolriksdagen

Start av Nationella skolchefsprogrammet – Introduktionsutbildning, kursomgång 3, 14-15 november

Studieresa till Nederländerna 16-18 oktober

Studieresa till UCEA-konferensen i Indianapolis, USA, för NSP5 och Intro2, 7-10/11

Skolans ledarkonvent 25-26/11

2012
Årsmöte med seminarium 30/3

Stockholm Summit 28-30 maj

Seminarium om Ontario/Ottawa

Start av Introduktionsutbildning, kursomgång 2

Start av Nationella skolchefsprogrammet, kursomgång 5

Skolchefsmöte

Skolans ledarkonvent

Höst 2011
Studieresa till Ontario, Kanada.

Skolchefsmöte med genraldir Anna Ekström, statssekr Peter Honeth, forskaren Rolf Sanddahl m fl (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).

Första upplagan av konferensen Skolans ledarkonvent.

Vår 2011
Start av Nationella skolchefsprogrammet omg 4 (NSP4). Nyhet: Möjlighet att komplettera programmet och få akademiska poäng.

Årsmöte i samband med Skolriksdagen. Föreningen ledde två skolchefsseminarier på Skolriksdagen.

Höst 2010
Skolchefsmöte med bl a statssekr Bertil Östberg, forskarna Olof Johansson och Elisabet Nihlfors, Per-Arne Andersson (SKL), Ragnar Eliasson och Tommy Lagergren (Skolverket), forskaren Pär Larsson (samarr med Skolledarförbundet och Skolledarföreningen/Lärarförbundet).

Utbildning för föreningens mentorer (den första).

Start av ny Introduktionsutbildning för skolchefer.

Vår 2010
Skolverkets forskningsspridningsuppdrag, samarr med Skolverket

Aktuellt arbete på SKL, Skollagen ur ett juridiskt perspektiv. Samarr med SKL och Skolinspektionen.

The Stockholm Summit 2010: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Skolverket, Stockholms stad och International School Connection).

Höst 2009
(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Skollagsförslaget. Mikael Hellstadius (utbdep) samt skolcheferna Jukka Kuusisto, Ann-Sofie Rundberg och Thomas Persson.

Vad handlar valrörelsen nästa år om? Mats Gerdau (m), Mats Pertoft (mp), Sofia Larsen (c) och Marie Granlund (s)

Skolchefer berättar om hur de jobbar med FoU för att förbättra verksamheten: Göran Isberg, Roger Johansson, Elisabeth Zachrisson, Agneta Gatel, Sven Höper, Lena Dahlstedt, Sture Bryggman.

Vår 2009
Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)
Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning

Höst 2008
(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Vad är skolinspektionens uppgift? Hur kommer vi att jobba?, Ann-Marie Begler, generaldir

Vad säger remisserna om gymnasieutredningen? Anita Ferm, utredare

Lägesrapport om rektorsprogrammet: Kjell Hedwall, Skolverket

Om forskning och utveckling (FoU):
Jan Färjh, chef Ericsson Research: Ericssons forsknings och utvecklingsarbete

Göran Henriks, utvecklingsdirektör och Boel Andersson-Gäre, ordförande Futurum: Jönköpings läns Landstings forsknings- och utvecklingsarbete

Vår 2008
Seminarier i samarrangemang med SKL om Kommunernas roll i skolsystemet (Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm)

Samarrangemang med Skolporten AB: Rikskonferens om skolforskning inkl årsmöte

The Stockholm Summit 2008: internationell konferens för skolchefer (top level leaders in school/education) – läs mer på www.stockholmsummit.se (i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, Stockholms stad och International School Connection)

Höst 2007
(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Forskning i/om skola: Frank Lester, University of Indiana: Vad vet vi om matematikinlärning?, Caroline Lidberg, Uppsala: Vad vet vi om läsinlärning?

Gymnasieutredningen: Anita Ferm, utredare
Grundskolans mål, Leif Davidsson, utredare
På gång inom Utbildningsdepartementet: Ingrid Lindskog, kansliråd

Vår 2007
Samarrangemang med Skolriksdagen inkl årsmöte (SKL)

Samarrangemang med Rikskonferens om skolforskning (Skolporten AB):
* 2006 års utbildningsvetenskapliga forskning, Ninni Wahlström, Örebro universitet
* Skolans utvecklingsområden 2007, Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö
* Paneldiskussion om skola-forskning

Höst 2006
(Föreningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening)

Forskning i/om skola: Mikael Alexandersson (Göteborg)/Elisabet Nihlfors (Vetenskapsrådet): ”Grundkurs” i forskning och utbildningsvetenskap, Lars Svedberg (Stockholm): Vad vet vi om skolledare?, Mats Ekholm (Karlstad): Vad vet vi om skolutveckling?, Ingrid Carlgren (Stockholm): Vad vet vi om betyg och bedömning?

Jan Björklund, skolminister
Louise Fernstedt, Sv Kommuner och Landsting
Kerstin Hultgren/ Leif Svensson: Utredning om lärarauktorisation
Leif Davidsson: Utredning om mål i grundskolan

Vår 2006
(Föreningen och Skolledarförbundet)

Ibrahim Baylan, skolminister
Erik Nilsson, skolborgarråd i Stockholm
Ingemar Gullstam/Björn Sandström (MSU): Om förslag till nytt rektorsprogram
Jan Wistrand, chefredaktör Dagens Nyheter
Cecilia Hermansson, prognoschef Swedbank

Höst 2005
Skolchefer i myndighetsstyrelser: Skolverket, Specialpedagogiska institutet, Myndigheten för skolutveckling: styrelseledamöter och generaldirektörer
Eva Wallberg, ordf i Timplanedelegationen

Vår 2005
Ibrahim Baylan: Aktuella skolfrågor
Kjell Hedwall: Framtida rektorsutbildning

Höst 2004
Göran Nydahl, Hans-Erik Persson: Fortsatt arbete om skollagen och adressatfrågan
Marita Skog: Etik för skolchefer
Hans-Erik Persson: Utvecklingsprogram för skolchefer
Per Reinolf: Skolporten och skolchefer
Lennart Jonasson: Skolans ledningsstruktur

Vår 2004
NN (präst): Om etik i arbetslivet

Höst 2003
Elisabeth Nihlfors: Skolchefsforskning
Henrik Bergström, Sv Kommunförbundet och Ingegerd Hillborn, Skolverket (fd sekr i Skollagskommittén): Skollagsförslaget

Vår 2003
Olof Johansson: Vi söker bra skolchefer som vill bli ännu bättre

Höst 2002
”Självstyret och skolan” (Lars Waldestrand m fl)
Skollagskommittén ur skolchefsperspektiv (Anders Lidström, Ninni Wahlström m fl).
Trender och tankemoden i skolchefers arbete (Gillis Persson, Hans Persson, Ingrid Westlund)
Aktuellt i skolpolitiken (Mats Ekholm)

Vår 2002
Ansvarsfördelningen inom svenska skolsystemet (Statssekreterare Johnny Nilsson)

En nationell IT-strategi för skolan (Jan Hylén)
Kommunförbundets nya organisation och arbete inom skolområdet (Louise Fernstedt)

Höst 2001
Resultat och kvalitet (Hans-Erik Persson, Rogher Selmosson)
Pedagogisk måltid (Carl-Jan Granquist)
Läroplanen som styrinstrument (Thomas Enerot)

 

Vår 2001
Kommun och Skolverk i partnerskap – en ny utvecklingskraft (Mats Ekholm)
Ledarutveckling för skolchefer (Björn Sandström)
Lärarförbundets fackliga strategi (Christer Romilsson)
54 lärarakademier – skolutveckling genom ”forskande” nätverk (Håkan Carlsson)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *