förstasidan

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Debattartikel om styrning i skolsystemet

Föreningen Sveriges Skolchefer har idag publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. ”Den nuvarande blandningen av tillits- och målstyrning, resultatstyrning och marknadsstyrning som inleddes i början…

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. Föreningen Sveriges skolchefer har tagit fram verktygslådan i samarbete med SKR,…