NSP fördjupning

NSP – Fördjupning

Det Nationella Skolchefsprogrammet bygger vidare på Introduktionsutbildningen. Programmet syftar till att stärka skolchefers (och motsvarande) kompetens att leda och utveckla skolverksamheten och ger möjlighet att…