nyhet

Remissvar om en mer likvärdig skola – SOU 2020:28

Remissvar om en mer likvärdig skola – SOU 2020:28

Länkat här finner ni Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på betänkande SOU 2020:28. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Sammanfattning av remissvaret:…

Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef. ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med…