omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning september 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från september 2021. samt som Powerpoint-presentation Regeringen: Budgetförslag 2022 Ett urval av de budgetförstärkningar som regeringen föreslår 2022…

Omvärldsbevakning augusti 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från augusti 2021. samt som Powerpoint-presentation   SOU: Elevernas rätt till läromedel föreslås stärkas Läromedelsutredningen – böckernas betydelse…

Omvärldsbevakning maj 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från maj 2021 samt som Powerpoint-presentation SOU: Tioårig grundskola En utredning, SOU 2021:33, föreslår att en ny årskurs…

Omvärldsbevakning april 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från april 2021 samt som Powerpoint-presentation   Riksrevisionen: För många elever undantogs från Pisa 2018 Riksrevisionen har undersökt…

Omvärldsbevakning mars 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från mars 2021 samt som Powerpoint-presentation   Riksdagen: Beslut om betyg från årskurs 4  Riksdagen har sagt sa…

Omvärldsbevakning februari 2021

Omvärldsbevakning från februari 2021. Samt att ladda hem som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2021 SOU: Utredning om hur eleverna ska få bättre möjligheter att nå kunskapskraven…

Omvärldsbevakning november 2019

Omvärldsbevakning november 2019

Nyheter Sveriges skolchefer november 2019 – klicka här för att ladda ned Word-dokument. Nyhetsbrevet har följande rubriker: Regeringen: Läromedel och skolbibliotek ska utredas Regeringen: Ökade…

FoU-litteratur

SKOLCHEFEN Cregård, A. 1996: Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn. Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS. Rapport 6. Farsund, M. C. 1998: SKolepolitikk mellom styrning…