omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning februari 2021

Omvärldsbevakning från februari 2021. Samt att ladda hem som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2021 SOU: Utredning om hur eleverna ska få bättre möjligheter att nå kunskapskraven…

Omvärldsbevakning november 2019

Omvärldsbevakning november 2019

Nyheter Sveriges skolchefer november 2019 – klicka här för att ladda ned Word-dokument. Nyhetsbrevet har följande rubriker: Regeringen: Läromedel och skolbibliotek ska utredas Regeringen: Ökade…

FoU – litteratur och länkar

SKOLCHEFEN Cregård, A. 1996: Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn. Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS. Rapport 6. Farsund, M. C. 1998: SKolepolitikk mellom styrning…