Skolchefsboken

3. Skolchefen som organisatör

Innehåll: Skolchefen och den inre organisationen Systematiskt agerande för att veta vilken verkan som skolorna har Att anknyta den egna kommunens kvalitetsarbete till andra aktörer…

2. Skolchefen som administratör

Under Skolchefen som administratör redovisar Stephan Rapp hur skolchefen kan agera vid överklagande av beslut och hur skolchefen kan förhålla sig till fristående skolor i…