skolchefskonferens

Program för Skolchefskonferensen 30-31 maj 2024

Tema: Skolchefsuppdraget – professionalisering av en profession? Konferensen belyser synen på skolchefens professionalisering ur politiker-, forskar-, myndighets- och skolchefsperspektiv. Pris: Föreningen subventionerar programmet och kan…