Digitalisering

Den nationella strategi som antogs av regeringen i oktober 2017 pekar ut några viktiga områden för förskolan och skolan, men genom att i stort sett helt fokusera på den pedagogiska verksamheten saknas ett antal områden och perspektiv som är nödvändiga för skolhuvudmannens helhetsarbete.

Detta dokument syftar till att dels kommentera strategin men också lyfta andra frågor som är viktiga för en skolhuvudman. Rubriksättningen följer därför inte strategins struktur. Detta dokument är inte heller en strategi eller handlingsplan utan ett inspel till fortsatt arbete och diskussion.

Digitaliseringsstrategi skolväsendet inspel Skolchefsföreningen

Vi planerar att lägga ytterligare texter utifrån ett huvudmannaperspektiv inom detta område här.