FoU-länkar

Länkar till forskning – allmänt om skola och undervisning

Skolverkets forskningsinfo

11 finansiärer presenterar aktuell forskning. Särskilda skolsidor finns.

Skolporten forskning

Vetenskapsrådet

Institutet för framtidsstudier

IFAU forskningsområden – utbildning, lärande och humankapital

Centre for Educational Research and Innovation (sök även CERI inom denna adress)

Statliga Skolforskningsinstitutet

Lärglädjens möjligheter i styrkedjan, en studie om skolchefers upplevelser av ledarskap i en skolorganisation

 

Länkar till policyrelevanta kunskapsöversikter och databaser, inom utbildningsområdet

Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet

Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet är en sammanställning över publicerade kunskapsöversikter som kan bedömas vara relevanta utifrån ett svenskt utbildningspolitiskt perspektiv. För att använda sammanställningen går ni in på “Sammanställning över policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet”. För att få en bakgrund till sammanställningen och en vägledning i evidensområdet rekommenderas att ni går in på “Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet – Bakgrund till sammanställningen och vägledning i evidensområdet”.

Länkar till internationella konferenser av intresse för skolchefer

ICSEI

http://UCEA.org/ (UCEA)

American Association for School Administrators, USA

American Educational Research Association

European Educational Research Association

Commonwealth Council for Educational Administration and Management

Länkar till Skolverkets rapporter

Statistik

Rapporter m m om likvärdigheten i svensk grundskola

Länkar till internationella rapporter (OECD, PISA, TIMSS mm)

OECD

PISA (PISA)

IAEA (IAEA)

Internationella studier, Skolverket

Länkar till rapporter – tips från medlemmar

Framgång i undervisningen
Skolinspektionens tolkning av Håkanssons och Sundbergs metastudie om undervisning, som finns publicerad i boken Utmärkt undervisning.

System-wide Improvement in Education
Kanadensaren Ben Levin, professor vid university of Toronto, fd statssekreterare och skolutvecklare, har på uppdrag av UNESCO sammanfattat forskningen från effektiv förändring av skolsystem. Han medverkade på Stockholm Summit 2010.

School and System Improvement: State of the Art Review
David Hopkins, Alma Harris, Louise Stoll och Tony Mackay presenterade denna rapport på ICSEI-konferensen 2011. En sammanfattning av skolutvecklingsforskningen. Du känner igen en del av teorierna om du läst Mc Kinsey’s internationella rapporter om förbättringar av världens skolsystem. (Notera: Tidigare länk fungerar inte längre.)

Rum för lärande
Denna ganska gamla rapport brukar föreningens ordförande och grundare hänvisa till då och då i olika diskussioner. Den försöker svara på varför vissa lärare alltid lär alla nybörjarelever att läsa före jul. Med den som grund blir det enklare att diskutera undervisning.